• Ekoturizm

    Şuanda çifltiğin kapalı halde durduğu için hiç bir programımız yok, hiç bir konaklama imkanımız yok.

    2017 yılında çifltik yeniden açılmak üzere haber vereceğiz ..