• YUNUS EMRE ÇİFTLİĞİ YOGA EKOLOJİ ÇİFTLİĞİ O NE ? NEDEN ?

   

  E- GAZETE KIŞ 2010 SATYANANDA YOGA'YA VİRAJ

   

  Yunus Emre Çiftliği - Yogik Ekolojik Çiftlik

   

  Tüm bu konularla ilgili olarak Yunus Emre Çiftliği’nin rolü ve yeri nedir?

  Yunus Emre Çiftliği öncelikle Yogik öğretilere dayanan Yogik bir yerdir. Niye?

   

  Çünkü Yoga, bizim Doğa ile, Doğa Ana ile bütünleşmemizi sağlayan ruhsal bir öğretidir.

   

  Çünkü Yoga uygulamaları sayesinde kendimizin, özellikle de zihnimizin nasıl çalıştığını öğrenir anlarız.

   

  Çünkü Yoga bize, örneğin bir isyankâr olarak davrandığımızda “özgür” hissediyor olabilmemize rağmen, esasında sadece zihnimizin ve onun işleyişinin kölesi olduğumuzu açıkça gösterir. Davranışlarımız yalnızca geçmiş anı ve travmalarımıza gösterdiğimiz tepkilerden kaynaklanıyor. (karma samnkaras vasanas . .)

   

  Çünkü Yoga gözlerimizi özellikle de üçüncü gözümüzü açar. Evet üçüncü göz vardır! “Ajna” olarak adlandırılır; işleyişimizi gerçekten GÖRMEMİZİ, içsel Doğamızla, Ruhumuzla ve bu yolla Doğa Anayla yeniden bağlantı kurmamızı sağlar.

   

  Bu bizim, ego perdesinin, Maya-yanılsama perdesinin ötesini GÖRMEMİZE ve yaşamın hakikat boyutunu, Aşkın boyutunu görebilmemize olanak sağlayan Ajna’dır.

   

  Bu bize, Ruh olan Atma’dan kaynaklanan istek ve davranışları, egomuzdan kaynaklanan istek ve davranışlardan (çoğu zaman tepkisel olan) ayırt edebilmemizi sağlayan VIVEKA’yı, AYRIM GÜCÜ’nü kazandıran Ajna’dır.

   

  Sonra, sadece egomuzun ve zihnimizin köleleri olduğumuzu fark edeceğiz. Elbette ego ve zihin yaşamlarımızdaki mutlak gerekliliklerdir ancak son derece sınırlıdırlar. Ve bu noktada, özgür olamak yerine egonun zindanında bulunduğumuzu fark edeceğiz.

   

  Sonra “Teslimiyet”in, Yüce Doğa’ya teslim olmanın değerini; gerçekten OLDUĞUMUZU olabilmenin teslimiyet sayesinde mümkün olabilmesi nedeniyle, onun ne kadar kıymetli olduğunu anlayacağız.

   

  Sadece Teslimiyet yoluyla ÖZGÜR olacağız.

   

  *******************************************************************************************

   

  İnsanın GERÇEK ÖZĞÜRLÜK arayışına Yoga’nın sunduğu işte budur.

   

  *******************************************************************************************

   

  Yunus Emre Çiftliği’ndeki yoga çalışmalarıyla yaptığımız, yalnızca sağlığımızı geliştirmek ve zihnimizi sakinleştirerek duygularımızı kontrol etmek değildir; aynı zamanda, özgürleşmeyi arayan yaşamın keşfinde derinleşmek amacıyla Yogik yaşam tarzını deneyimlemekte de ilerleyebiliriz.

   

  Yunus Emre Çiftliği’nde HER ŞEY Yoga’dır.

  Sabah çalışmalarından akşam yatana kadar her şey Yoga’dır, çünkü her hareketimizde FARKINDALIK vardır.

  Farkındalık tekamülün ANAHTARıdır.

  Bu, “bilinçli oluşun farkındalığı”nı hissetmenin anahtarıdır.

  Bu, bilinçliliğin genişlemesinin anahtarıdır.

   

  Tabii ki böyle bir deneyimi yaşamak için “Yoga kanunları”na uymamız gerekir. Bu nedenle Yunus Emre Çiftliği’nde bir “günlük rutin” ve izlenecek, Yogik yaşam tarzıyla uyumlu kurallar vardır

   

  Ve hatta  . . bir “Otorite”!

  Evet Yunus Emre Çiftliği’nde bir Otorite vardır: buna da “Guru - Sevgi - Doğa - Kutsal - . . . ya da “ismi olmayan” denir, zira bunların hepsi birdir.

   

  Çünkü Guru veya Ruhsal Usta SEVGİ’dir.

  Çünkü Guru veya Ruhsal Usta sayesinde burada yazmakta olduğum sözcüklerin çok çok ötesine geçen nadir bir eğitim almamız mümkün olur.

  Çünkü Guru içinde yaşadığımız karanlığı yok edendir.

  Çünkü Guru sayesinde iç Işığımızı yeniden hissedebilmeye başlarız.

   

  Bundan dolayı Yunus Emre Çiftliği’nde Guru’nun, Evrensel Sevgi’nin, Doğa Ana’nın, Kutsal’ın otoritesini kabul ederiz.

  Fakat . . . bu düzeyde . . . otorite sözcüğü anlamını kaybeder

  SEVGİ’de eririz . . .

  İşte hepsi bu.

   

  Hari Om Tat Sat.

   

  çeviri Meltem'in sayesinde ... çok teşkkürler . om shanti

  *******************************************************************************************